Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bình Tú Bầu cử bổ sung Trưởng thôn Tú Ngọc A, nhiệm kỳ 2022-2027

Người đăng: Admin Bình Tú Ngày đăng: 10:42 | 06/03/2023 Lượt xem: 178

        Ngày 05/3/2023, Bình Tú tổ chức bầu cử trưởng thôn Tú Ngọc A nhiệm kỳ 2022-2027.

       Trưởng thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, là người trực tiếp nhận và truyền đạt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ chính quyền cấp xã. Do đó, bầu cử Trưởng thôn được xem là ngày hội để người dân trong thôn lựa chọn người đại diện đứng ra quản lý, thực hiện các mặt hoạt động đời sống trong địa bàn dân cư. Ngày 27/3/2022 xã Bình Tú tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp, bầu đủ 8 Trưởng thôn của 8 thôn trên địa bàn xã. Song, qua một năm thực hiện nhiệm vụ anh Nguyễn Thanh Hải Trưởng thôn Tú Ngọc A do sức khoẽ không đảm bảo nên có đơn xin thôi chức Trưởng thôn Tú Ngọc A nhiệm kỳ 2022-2027. 

        Thực hiện Điều 10, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực hiện điều 21 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày  06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức Hội nghị cử tri thôn tổ lấy ý kiến miễn nhiệm anh Nguyễn Thanh Hải, được cử tri biểu quyết 100 % đồng ý miễn nhiệm.

Ảnh: Đại diện hộ cử tri bỏ phiếu bầu cử

        Hơn 1 tháng qua Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp đoàn thể cùng cấp triển khai kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quyền, trách nhiệm của cử tri đại diện hộ tham gia giới thiệu hiệp thương nhân sự; tổ chức tuyên truyền những quy định cơ bản về địa điểm, thời gian bầu cử, địa điểm niêm yết danh sách cử tri; về danh sách ứng cử viên từ đó cử tri hộ gia đình tham gia đi bầu đầy đủ. Cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trong không khí vui tươi phấn khởi của đông đảo Nhân dân thôn Tú Ngọc A, không phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu nại.

        Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là 389 hộ. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình đã đi bầu cử là 381 hộ, đạt 97,94%. Kết quả anh Võ Quốc Dũng đã trúng Trưởng thôn Tú Ngọc A nhiệm kỳ 2022-2027 với tỉ lệ 73,3% số phiếu.

Tác giả: Nguyễn Văn Tín

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào