Người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN XÃ BÌNH TÚ

TT Họ và tên người phát ngôn Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Đình Yến Chủ tịch UBND xã Bình Tú 0932444971 ndthienlam@gmail.com
         

 

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào