Lịch tiếp công dân của Đảng ủy xã

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của 

Thường trực Đảng ủy năm 2023

-----

Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;

Thường trực Đảng ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng trong năm 2023, cụ thể như sau:

1- Thời gian tiếp công dân

- Tháng 4: Ngày 10 (thứ 4); ngày 22 (thứ 2).

- Tháng 5: Ngày 10 (thứ 6); ngày 20 (thứ 2).

- Tháng 6: Ngày 10 (thứ 2); ngày 20 (thứ 5).

- Tháng 7: Ngày 10 (thứ 4); ngày 22 (thứ 2).

- Tháng 8: Ngày 12 (thứ 2); ngày 20 (thứ 3).

- Tháng 9: Ngày 10 (thứ 3); ngày 20 (thứ 6).

- Tháng 10: Ngày 10 (thứ 5); ngày 21 (thứ 2).

- Tháng 11: Ngày 11 (thứ 2); ngày 20 (thứ 4).

- Tháng 12: Ngày 10 (thứ 3); ngày 20 (thứ 6)

2- Địa điểm tiếp công dân 

Tại địa điểm tiếp công dân xã: Phòng tiếp công dân xã Bình Tú. (Hội trường trên lầu)

3- Thành phần tiếp công dân 

- Chủ trì buổi tiếp: Thường trực Đảng ủy.

- Đại diện các ngành có liên quan:

+ UBMTTQ Việt Nam xã;

+ Văn phòng Đảng ủy và cán bộ theo dõi công tác nội chính;

+ Văn phòng HĐND-UBND xã;

+ Tổ tiếp công dân xã.

Ngoài ra, tùy theo nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, Thường trực Đảng ủy sẽ mời các ngành, đơn vị, thôn, tổ có liên quan tham dự.

Thường trực Đảng ủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào