Di tích lịch sử

Hiện nay trên địa bàn xã có 3 di tích lịch sử cấp tỉnh:

1. Nhà thờ tộc Nguyễn Văn làng Tuân Mỹ.  Địa điểm: Tổ 01 thôn Tú Mỹ. 

2. Mộ và Nhà thờ Nguyễn Qúy Công làng Ngọc Phô. Địa điểm: Tổ 10 thôn Tú Ngọc A.

3. Lăng bà Phô Thị làng Phô Thị. Địa điểm: Tổ 15 thôn Tú Phương.

 

Ảnh: Nhà thờ tộc Nguyễn Văn làng Tuân Mỹ đã được trùng tu.

 

Ảnh: Khuôn viên Nhà thờ Nguyễn Quý Công làng Ngọc Phô

 

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào