Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thông báo nội dung kết luận cuộc họp khối nhà nước ngày 06/9/2019

Người đăng: Admin Bình Tú Ngày đăng: 9:41 | 19/09/2019 Lượt xem: 318

Thông báo nội dung kết luận cuộc họp khối nhà nước ngày 06/9/2019

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ BÌNH TÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

    Số:  36 /TB-UBND

                                                   Bình Tú, ngày 09  tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 06/9/2019.

Sáng ngày 06/9/2019, Đ/c Nguyễn Đình Yến-Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp khối nhà nước thường kỳ hằng tháng. Tham dự cuộc họp có TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, các đồng chí cán bộ công chức khối nhà nước.

Sau khi đánh giá một số tình hình thực hiện công tác tháng 8 năm 2019, nêu những tồn tại, vướng mắc, qua ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí chủ tịch UBND xã đã có nội dung kết luận như sau:

I/ Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 8.

Trong tháng 8 đã tập trung tổ chức thực hiện  nhiệm vụ công tác theo chương trình kế hoạch đề ra và đã đạt kết quả tốt. Trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm như:

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè Thu, quản lý điều hành máy gặt đảm bảo .

 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và tiêu huỷ lợn bị bệnh kịp thời, đúng theo quy định, đảm bảo môi trường..

Phối hợp giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Tổ chức tuyên truyền trang trí trực quang nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quóc khánh 02/9.

Tiến hành xét thực lực ở thôn đảm bảo thời gian.

Tổ chức tuần tra mai phục ban đêm trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt dược vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là:

Việc hoàn chỉnh hồ sơ dịch tả lợn Châu Phi, tổng hợp chứng từ thu-chi trong công tác chống dịch còn quá chậm.

Việc triển khai thực hiện các hạng mục khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tú Nghĩa còn chậm;  chưa hoàn thiện hồ sơ minh chứng chuẩn bị kiểm tra NTM sau 5 năm  .

Chưa xử lý các hộ xây dựng mái che lần chiếm tại chợ Ngọc Phô.

Hệ thống loa truyền thanh còn một số cụm vẫn chưa được sửa chữa.

Tình hình khai thác cát trái phép vẫn còn tiếp diễn; công tác tuần tra xử lý các điểm cờ bạc, ma tuý trên địa bàn còn hạn chế.

II/ Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019:

1. Ban nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa hè thu nhanh gọn nhằm hạn chế lúa bị đổ ngã do mưa giông và gió.

Về chăn nuôi: Tập trung sớm hoàn thành hồ sơ tiêu hủy lợn bị DTLCP của các hộ dân để sớm đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí. Tổng hợp kinh phí chi cho công tác tiêu hủy lợn bị DTLCP báo cáo chủ tịch UBND trước ngày 14/9. Tổng hợp tham mưu, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tham gia giám sát tiêu hủy heo trước ngày 30/9/2019.

Phối hợp địa chính giải quyết dứt điểm các hộ lấn chiếm hành lang chợ Ngọc Phô, buộc các họ tháo gở. Chỉ đạo việc tạm dừng thu gom rát thải.

Đôn đốc làm mặt bằng các tuyến giao thông mở rộng để huyện kiểm tra đảm bảo mới triển khai thực hiện. Chậm nhất đầu tháng 10/2019 phải hoàn thành mặt bằng. Nếu tuyến nào không hoàn thành mặt bằng thì khòng lập dự toán.

Giao đ/c Linh cung câp hồ sơ để quyết toán công trình GTNT từ nguồn tiền thưởng.

 2. Địa chính môi trường:

Kiểm tra tham mưu xử lý dứt điểm các hộ xây dựng mái che lấn chiếm chợ Ngọc Phô.

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh hồ sơ giao đất còn tồn đọng, cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đơn vị tư vấn đã bàn giao cho xã.

3. Bộ phận tài chính-kế toán

Tham mưu hồ sơ đăng ký đấu thầu buôn bán tại chợ Ngọc Phô. Tổng hợp chốt danh sách cá nhân đã nộp đơn đăng ký đấu thầu.

Đôn đốc các ngành, hội đoàn thể thanh toán các chứng từ đã chi để đảm bảo rút tiền chi cho các hoạt động.

Đôn đốc các đơn vị thi công quyết toán các công trình đã nghiệm thu và sớm giải ngân.

4. Văn hoá xã hội:

 Tập trung chuẩn bị tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi. Thống nhất kinh phí hõ trợ mua quà.

Tuyên truyền công tác Bầu cử Trưởng thôn.

Kiểm tra, giám sát việc thu chi của ban đại diện hội cha mẹ học sinh các trường năm học 2019-2020 đảm bảo đúng quy định của cấp trên.

Giao cho Đ/c Dũng Phó Chủ tịch UBND tham mưu dự toán sơn, sửa nhà văn hóa 8 thôn.

Kiểm tra, sửa chữa kịp thời các cụm loa để đảm bảo thông tin, tuyên truyền đến nhân dân.

5. Quốc phòng -An ninh:

Công an, Quân sự xây dựng kế hoạch phân công lực lượng bảo vệ bầu cử Trưởng thôn.

Ngành Công an phối hợp tăng cường tuần tra xử lý các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, các tụ điểm cờ bạc, tập trung các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

BCH quân sự tập trung rà soát thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS, trường hợp miễn, hoãn trình HĐNVQS xã và báo cáo BCH quân sự huyện.

6. Tư pháp – Hộ tịch:

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Cần tập trung trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị. Cần xác minh cụ thể đúng nội dung. Giải quyết phải đảm bảo thời gian,  trình tự.

7. Về XD NTM:

Đề nghị  các đồng chí phụ trách các tiêu chí NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng của từng tiêu chí trước ngày 17/9/2019 để huyện kiểm tra.

Đề nghị các ngành, hội đoàn thể được phân công phụ trách các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu tập trung hoàn thành các tiêu chí trong tháng 9/2019.

Giao đ/c Linh cán bộ NTM đôn đốc các ngành hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng của từng tiêu chi và kiểm tra tổng hợp.

8. Công tác bầu cử trưởng thôn:

Giao đ/c Duy VP UBND, cán bộ được phân công tham mưu, phối hợp với UBMTTQ VN xã thực hiện theo kế hoạch triển khai công tác bầu cử trưởng thôn của UBMT và UBND đã ban hành và theo tinh thần cuộc họp ngày 30/8/2019.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 06/9/2019. Yêu cầu các ban ngành căn cứ nội dung triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                       

- TVĐU, TTHĐND;

- Lãnh đạo UBND;                

- TT UBMTTQVN xã;                       

- Các ngành, hội;
- Lưu:VT.                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

K.T. CHỦ TỊCH

                           PHÓ CHỦ TỊCH                            

                                     (Đã ký)               

Hồ Tấn Dũng

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng - VHXH

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào