Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 05/11/2019

Người đăng: Admin Bình Tú Ngày đăng: 9:05 | 12/11/2019 Lượt xem: 363

Thông báo nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 05/11/2019

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ BÌNH TÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 45 /TB-UBND

                              Bình Tú, ngày 06  tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 05/11/2019


Chiều ngày 05/11/2019, Đ/c Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp khối Nhà nước thường kỳ hằng tháng. Tham dự cuộc họp có TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, tất cả cán bộ, công chức khối nhà nước.

Sau khi đánh giá một số tình hình thực hiện công tác tháng 10 năm 2019, nêu những tồn tại, vướng mắc, qua ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí chủ tịch UBND xã đã có nội dung kết luận như sau:

I/ Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 10.

Trong tháng 10 đã tập trung tổ chức thực hiện  nhiệm vụ công tác theo chương trình kế hoạch đề ra và đã đạt kết quả tốt.

Trên lĩnh vực kinh tế đã tập tập trung tổng hợp hoàn thiện hồ sơ dịch tả lợn Châu Phi để đề nghị huyện hỗ trợ cho nhân dân. Đã chi trả tiền hỗ trợ đợt 1 cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Tập trung hoàn thiện hồ sơ minh chứng kiểm tra NTM sau 5 năm. Nghiệm thu mặt bằng các tuyến  GTNT mở rộng với chiều dài trên 7,2 km

Trên lĩnh vực VHXH; đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trang trí trực quang. Tổ chức kiểm tra gia đình văn hoá, thôn , tộc văn hoá. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách an sinh xã hội. Rà soát, xét duyệt danh sách hộ nghèo cận nghèo năm 2019 đúng quy trình.

Công tác Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Tổ chức tuần tra mai phục ban đêm trên địa bàn.

 Phối hợp giải quyết  đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt dược vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là:

Việc hoàn chỉnh hồ sơ dịch tả lợn Châu Phi, đề nghị chi trả tiền cho nhân dân còn chậm. Tổng hợp thanh toán chứng từ thu-chi trong phục vụ công tác chống dịch còn quá chậm.

Các hạng mục xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa đảm bảo;  hồ sơ minh chứng kiểm tra NTM sau 5 năm chưa đầy đủ.  .

Chưa xử lý dứt điểm các hộ xây dựng mái che lần chiếm tại chợ Ngọc Phô.

Hệ thống loa truyền thanh còn một số cụm vẫn chưa được sửa chữa.

Việc lập hồ sơ dự toán sơn sửa nhà văn hoá thôn chưa xong.

Quản lý thu chi quỹ hội phụ huynh trong nhà trường chưa tốt

Tình hình khai thác cát trái phép vẫn còn tiếp diễn; công tác tuần tra xử lý các điểm cờ bạc, ma tuý trên địa bàn chưa triệt để. Một số vụ việc vẫn chưa được điều tra xử lý dứt điểm.

Giờ giấc làm việc tại cơ quan chưa đảm bảo, việc chấp hành trực cơ quan theo phân công chưa nghiêm.

II/ Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019:

1. Ban nông nghiệp:

Chỉ đạo sản xuất và chăm bón các loại rau màu.

Tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020.

Nắm bắt tình hình mưa lũ có thông báo kịp thời để phòng chống hạn chế thiệt hại.

Tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020.

Kiểm tra hệ thống GTNĐ, kênh mương; nắm tình hình hư hỏng để có kế hoạch huy động nhân dân tu sửa đảm bảo phục vụ sản xuất.

Thường xuyên kiểm tra việc thi công 02 tuyến kênh Gò Gai và An Ngãi để đảm bảo chất lượng.

Tập trung mở rộng các tuyến GTNT, kiểm tra đo chiều dài chính xác để lập dự toán.

Tập trung sớm đề nghị cấp trên giải quyết hỗ trợ kinh phí dịch tả lợn châu phi cho nhân dân.  

Có Kế hoạch đấu thầu chợ Ngọc Phô

 2. Địa chính môi trường:

Rà soát lập bộ quỹ đất 5% công ích trên toàn xã theo cơ sở dữ liệu. Xây dựng kế hoạch, quy chế đấu giá để tiến hành đấu thầu đất 5% công ích.

Quản lý các thôn xin hút cát để làm đường GTNT. Tránh tình trạng lợi dụng để hút và bán cát.

Tiếp tục lập biên bản xử lý các hộ có mái che lần chiếm tại chợ Ngọc Phô.

Lập tờ trình gửi huyện đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp địa phương mời dân bổ sung hồ sơ dữ liệu đất đai còn thiếu.

Phối hợp giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại của công dân kịp thời.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kiểm kê đất đai theo kế hoạch.

3. Bộ phận tài chính-kế toán

Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giải ngân các nguồn vốn cấp trên phân bổ theo mục tiêu. Thanh toán các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và đã hoàn thành quyết toán.

Tham mưu hợp thức chứng từ để chi trả phụ cấp cho đ/c Hiện đài truyền thanh từ ngày 25/01/2019 đến nay. Mức chi 1.000.000đồng/ tháng.

Đôn đốc các ban, ngành, hội đoàn thể thanh toán hóa đơn, chứng từ đã tạm ứng để đảm bảo rút tiền chi phục vụ các hoạt động của địa phương

4. Văn hoá xã hội:

Giao cho Đ/c Dũng Phó Chủ tịch UBND cùng bộ phận kế toán tham mưu dự toán sơn, sửa cổng, nhà văn hóa 8 thôn và hợp đồng lao động thi công .

Kiểm tra, giám sát việc thu chi của ban đại diện hội cha mẹ học sinh các trường năm học 2019-2020 đảm bảo đúng quy định của cấp trên.

Nắm bắt đối tượng thanh niên có nhu cầu xuất khẩu lao động để hướng dẫn làm thủ tục đăng ký.

Rà soát lại các đối tượng đang hưởng chế độ khuyết tật để điều chỉnh chế độ và tham mưu họp xét khuyết tật cho các đối tượng.

Phối hợp với BGH 4 trường và Ban đại diện hội cha mẹ học sinh tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

5. Quốc phòng -An ninh:

Tập trung cho công tác khám tuyển NVQS năm 2020 và thông báo trên đài để gia đình và thanh niên nắm để thực hiện. Phối hợp với mặt trận và các đoàn thể vận động gia đình và thanh niên khám tuyển đảm bảo yêu cầu.

Ngành công an và Quân sự xã phối hợp nắm tình hình về ANQG, tuần tra, kiểm tra địa bàn và xử lý các trường hợp vị phạm..

Ngành Công an phối hợp tăng cường tuần tra xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, các tụ điểm cờ bạc. Điều tra xử lý dứt điểm các vụ việc.

6. Tư pháp – Hộ tịch:

Cần tập trung phối hợp để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị đúng thời gian quy định. Cần xác minh cụ thể đúng nội dung. Giải quyết phải đảm bảo thời gian, trình tự. Sau khi giải quyết xong cần kiểm tra theo dõi kết quả chấp hành thực hiện của tổ chức cá nhân.

7. Về Xây dựng NTM:

Hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí còn thiếu để kiểm tra lại sau 5 năm .

Tập trung hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tú Nghĩa.

Giao đ/c Nguyễn Văn Tỉnh PCT và Nguyễn Thị Mộng Linh tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cùa sau 5 năm để lấy ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể chính trị của xã.

Tổ chức triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tú Ngọc B.

8. Các nội dung khác:

Thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn số 1042/UBND-NV ngày 01/10/2019 của UBND huyện Thăng Bình về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chấp hành trực cơ quan đúng theo Công văn chỉ đạo của huyện và Kế hoạch phân công của UBND xã.

Giao Văn phòng làm thủ tục đề nghị huyện ra Quyết định cho đ/c Nguyễn Đình Anh thôi việc theo đơn xin nghỉ công tác.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 05/11/2019. Yêu cầu các ban ngành căn cứ nội dung triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                      

- TVĐU, TTHĐND;

- Lãnh đạo UBND;                

- TT UBMTTQVN xã;                       

- Các ngành, hội;

- Lưu: VT.                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

K.T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                             

    

                                     (Đã ký)

               

Nguyễn Văn Tỉnh

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng - VHXH

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào