Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thông báo nội dung kết luận cuộc họp khối nhà nước tháng 12

Người đăng: Admin Bình Tú Ngày đăng: 15:18 | 13/12/2019 Lượt xem: 478

Thông báo nội dung kết luận cuộc họp khối nhà nước tháng 12

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH TÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   Số: 51/TB-UBND

                                          Bình Tú, ngày 06  tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 05/12/2019Sáng ngày 05/12/2019, Đ/c Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp khối Nhà nước thường kỳ hằng tháng. Tham dự cuộc họp có TT HĐND, lãnh đạo UBND xã, tất cả cán bộ, công chức khối nhà nước.

Sau khi đánh giá một số tình hình thực hiện công tác tháng 10 năm 2019, nêu những tồn tại, vướng mắc, qua ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí chủ tịch UBND xã đã có nội dung kết luận như sau:

I/ Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 11.

Trong tháng 11 đã tập trung tổ chức thực hiện  nhiệm vụ công tác theo chương trình kế hoạch đề ra và đã đạt kết quả tốt.

Trên lĩnh vực kinh tế đã tập tập trung tổng hợp hoàn thiện hồ sơ dịch tả lợn Châu Phi để đề nghị huyện hỗ trợ cho nhân dân.  Tập trung hoàn thiện hồ sơ minh chứng kiểm tra NTM sau 5 năm. Triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu Tú Ngọc B.

Trên lĩnh vực VHXH; đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trang trí trực quang. Thực hiện sơn sửa nhà Văn hoá 8 thôn. Tiến hành khảo sát lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ  nhà ở người có công với cách mạng.

Công tác Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Tổ chức tuần tra mai phục ban đêm trên địa bàn. Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

 Phối hợp giải quyết  đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt dược vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là:

Chưa hoàn thiện xong hồ sơ tiêu huỷ heo bị dịch tả lơn châu phi

Hồ sơ minh chứng kiểm tra NTM sau 5 năm chưa đầy đủ.  .

Chưa xử lý dứt điểm các hộ xây dựng mái che lần chiếm tại chợ Ngọc Phô.

Hệ thống loa truyền thanh còn một số cụm vẫn chưa được sửa chữa.

Quản lý thu chi quỹ hội phụ huynh trong nhà trường chưa tốt.

Tình hình khai thác cát trái phép vẫn còn tiếp diễn. Một số vụ việc vẫn chưa được điều tra xử lý dứt điểm.

Giờ giấc làm việc tại cơ quan chưa đảm bảo, việc chấp hành trực cơ quan theo phân công chưa nghiêm.

II/ Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019:

1. Ban nông nghiệp:

Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống. Có kế hoạch ra quân nạo vét kênh mương.

Tổ chức tập huấn sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020.  Cấp tờ roi lịch sản xuất ĐX đến từng hộ gia đình.

Hoàn chỉnh dứt điểm hồ sơ dịch tả lợn. Lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tổ, thôn, xã tham gia tiêu huỷ.

Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ dự toán thiết kế mở rộng các tuyến GTNT. Cần thiết nhu cầu người làm giúp.

 2. Địa chính môi trường:

Ra thông báo quy định thời gian cho các hộ có mái che lấn chiếm tại chợ Ngọc Phô tự tháo gỡ.

Giải quyết các trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang giao thông (hộ con ông Dũng tổ 10 Tú Ngọc A)

Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng về cơ sở dữ liệu hồ sơ đất đai của các hộ gia đình cá nhân.

Phối hợp giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại của công dân kịp thời.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kiểm kê đất đai theo kế hoạch.

3. Bộ phận tài chính-kế toán

Hoàn chỉnh các văn bản tiến hành đấu giá đất 5% công ích ở các thôn.

Tập trung quyết toán các công trình đã thi công và nghiệm thu xong.

Giải quyết dứt điểm các chứng từ chi thường xuyên trước 20 tháng 12 năm 2019.

Chuẩn bị công tác bàn giao kế toán.

Thống nhất yêu cầu đ/c Hồng kế toán hỗ trợ công việc cho xã từ 1 đến 2 tháng. Trước mắt về phân bổ ngân sách năm 2020.

4. Văn hoá xã hội:

Tập trung kiểm tra sữa chửa hệ thống loa truyền thanh đảm bảo phục vụ cho hội nghị Đảng bộ và họp HĐND.

Chuẩn bị tỏ chức hội nghị tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH.

Rà soát nắm chắt hộ gia đình khó khăn, lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

5. Quốc phòng -An ninh:

Tập trung cho công tác khám vét NVQS năm 2020 và thông báo trên đài để gia đình và thanh niên nắm để thực hiện.  

Ngành công an và Quân sự xã phối hợp nắm tình hình về ANQG, tuần tra, kiểm tra địa bàn và xử lý các trường hợp vị phạm..

Ngành Công an phối hợp tăng cường tuần tra xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, các tụ điểm cờ bạc. Điều tra xử lý dứt điểm các vụ việc.

6. Tư pháp – Hộ tịch:

Cần tập trung phối hợp để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị đúng thời gian quy định. Cần xác minh cụ thể đúng nội dung. Giải quyết phải đảm bảo thời gian, trình tự. Sau khi giải quyết xong cần kiểm tra theo dõi kết quả chấp hành thực hiện của tổ chức cá nhân.

7. Về Xây dựng NTM:

Hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng đối với tiêu chí số 13.

Chuyển tiền thanh toán các hạng mục khu NTM kiểu mẫu

Tổ chức họp ở các tổ triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tú Ngọc B.

8. Các nội dung khác:

Thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn số 1042/UBND-NV ngày 01/10/2019 của UBND huyện Thăng Bình về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chấp hành trực cơ quan đúng theo Công văn chỉ đạo của huyện và Kế hoạch phân công của UBND xã.

Văn phòng UBND lập hồ sơ đề nghị huyện bổ sung thay đổi các chức danh không chuyên trách của xã theo biên bản họp ban Thường vụ Đảng uỷ đã thống nhất.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp khối nhà nước ngày 05/12/2019. Yêu cầu các ban ngành căn cứ nội dung triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                      

- TVĐU, TTHĐND;
- Lãnh đạo UBND;                 
- TT UBMTTQVN xã;           
- Các ngành, hội;
- Lưu: VT.                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
         K.T. CHỦ TỊCH
          PHÓ CHỦ TỊCH

                                   (đã ký)

               
                                       Nguyễn Văn Tĩnh


Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào