Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thông báo kết luận họp khối UBND tháng 9 năm 2021

Người đăng: Admin Bình Tú Ngày đăng: 8:06 | 08/09/2021 Lượt xem: 266

Thông báo kết luận họp khối UBND thường kỳ tháng 8 năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BÌNH TÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO

   KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8

VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2021                                                          

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8:

I. Lĩnh vực kinh tế:

1. Trồng trọt:

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành sản xuất Hè Thu 2021. Đặc biệt quan tâm đến công tác điều hành nước tưới để sản xuất đảm bảo đến cuối vụ. 

- Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng để có thông báo cho nhân dân phòng trừ bệnh kịp thời.

- Đã họp tổ máy gặt để thống nhất giá gặt, địa bàn thu hoạch của từng tổ, thôn.

2. Chăn nuôi - thú y:

- Tổng hợp, báo cáo phòng nông nghiệp đăng ký kê khai chăn nuôi trong quý 2; tiêm phòng vaccin VDNC trâu, bò tính đến ngày 23/8/2021 được 666 liều. Tiếp tục tiêm phòng cho đàn trâu, bò sau khi khỏi bệnh mà chưa được tiêm phòng.

- Theo dõi dịch bệnh VDNC trâu bò, hướng dẫn thực hiện tiêu hủy để báo cáo số liệu về Trung tâm kỹ thuật NN. Đến ngày 23/8/2021 đã tiêu hủy 16 con bê, bò với tổng trọng lượng 1.156kg.

- Thực hiện kế hoạch phun hóa chất diệt côn trùng trên đàn vật nuôi giảm thiểu tỉ lệ mắc bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương.

3. Nông thôn mới:

+ Đã nghiệm thu 06 vườn mẫu, di dời 08 chuồng trại, trồng cây bóng mát...tại khu dân cư Tú Ngọc B, Tú Phương, Tú Cẩm, Tú Nghĩa...

+ Triển khai xây dựng các hạng mục từ nguồn nâng chất như đặt biển báo giao thông, bản tên đường 06 thôn; tiếp tục xây dựng vườn mẫu, di dời chuồng trại, trồng cây xanh nhà VH thôn, các tuyến đường hoa...

4. Xây dựng cơ bản:

- Lập hồ sơ xây dựng đường GTNĐ tổ 7/Tú Ngọc A, tổ 8/Tú Nghĩa; kênh nội đồng tổ 9/ Tú Ngọc A, tổ 10/Tú Nghĩa.

5. Đất đai Môi trường:

Làm việc với các phòng, ban ở huyện về KHSD đất trên địa bàn xã.

Lập biên bản VPHC đối với ông Trần Quang Dũng (2/7), thôn Tú Mỹ về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

          Lập phương án giao đất ở năm 2021.

          Thông báo niêm yết và thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

          Thông báo nhân dân trên địa bàn toàn xã về đăng ký KHSD đất năm 2022 và tổng hợp báo cáo huyện.

          Triển khai, hướng dẫn kê khai thuế PNN trên địa bàn thôn, tổ.

          Giải quyết hồ sơ công dân theo quy định của Pháp luật.

          Kiểm tra thống nhất địa điểm xây dựng điểm trung chuyển rác thải (cùng với các ngành ở huyện).

          6.  Công tác Tài chính – Kế toán:

          Chi trả các khoản lương và phụ cấp lương cbcc,bct và các hội…

          Thanh toán ứng các hoạt động của đoàn thể…

Họp phòng chống dịch Covid-19

          Rút kinh phí có mục tiêu (hổ trợ nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai ) năm 2020

          Báo cáo các biểu mẫu về cấp trên (theo biểu mẫu báo cáo của phòng TC-KH huyện)

          Xác lập hồ sơ hưởng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid năm 2021       

II. Văn hóa xã hội:

Công tác VHTT:

Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên đài truyền thanh xã. Tuyên truyền bằng pano, khẩu hiệu tại chợ, quốc lộ 1A và các khu dân cư.

Trực quan tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9.

Sửa chữa kịp thời các cụm loa hư hỏng để phục vụ thông tin cho nhân dân. Bắt mới bổ sung 8 cụm loa tại các địa điểm: tổ 3/Trường An, tổ 7/Tú Ngọc A, tổ 12/Tú Ngọc B, tổ 16/ Tú Phương, tổ 2/Tú Mỹ, tổ 16/ Tú Cẩm, tổ 18/Tú Cẩm, tổ 12/Tú Nghĩa. Đến nay có 34 cụm loa hoạt động tốt.

Tham mưu các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Công tác TBXH:

            - Phối hợp với cán bộ bưu điện xã cấp tiền hằng tháng cho đối tượng BTXH và đối tượng chính sách có công.

            - Quản lý tăng giảm đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách có công kịp thời.     + Báo giảm 04 đối tượng hưởng bảo trợ hằng tháng.

               + Tăng 01 đối tượng hưởng trên 80 tuổi

               + Lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí cho 03 đối tượng

  - Đôn đốc các hộ gia đình chính sách làm mới và sửa chữa nhà theo đã đăng ký.         + Tổ chức nghiệm thu những nhà đã sửa chữa và lập thủ tục đề nghị chi: 07 nhà

            - Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ – CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 theo Kế hoạch số 969/ KH – UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện Thăng Bình.

            Công tác Y tế:

          - Tăng cường công tác phòng chống dịch, giám sát dịch: Hướng dẫn khai báo y tế và cách li tại nhà, quản lý theo dõi sức khỏe.

          - Tham gia công tác quản lý y tế tại khu cách ly tập trung của xã

- Tiêm chủng hằng tháng và nhỏ vi ta min cho trẻ đạt .

 - Tiếp tục rà soát số phụ nữ sinh 2 con trở lên,

Công tác gia đình trẻ em:      

- Lập danh sách biến động thành viên cho BHXH 22 trẻ.

- Trả được 15 thẻ bảo hiểm thẻ bảo hiểm

- Thực hiện quyết định 515/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam theo  mấu số 01-BĐ được 30 bộ hồ sơ gửi BH xã hội huyện và tiếp tục nhập phần mền trẻ em

- Kê khai mẫu biến động và Nhập tin vào phần mền quản lý hằng tháng

-  Lập  kế hoạc tổ chức diễn đàn trẻ em trẻ em

III. Công tác QPAN:

*Quốc phòng:

Tiếp tục Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực tăng cường, bảo đảm thông tin liên lạc để luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ kịp thời nắm bắt tình hình. Phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, nắm tình hình, tổ chức trực báo thôn đội nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong tháng của các thôn. đảm bảo về quân số và thời gian theo kế hoạch.

Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt khối nội chính giao ban trao đổi nắm bắt thông tin, giữa 02 ngành Công an và Quân sự hằng tuần, hằng tháng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp tuần tra canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Phục vụ khu cách ly tập trung tại trường THCS Phù Đổng và thực hiện theo kế hoạch tổ chức chốt chặn tại giáp ranh Bình Tú, Bình Triều

Tổ chức xét duyệt thực lực cấp xã: Tổng thực lực: 713- Đủ điều kiện: 400, tạm hoãn: 313

Xây dựng các hệ thống kế hoạch năm 2021 trình ban CHQS huyện phê duyệt.

         *Công tác Công an:   

1. Tình hình ANQG

Tình hình liên quan đến an ninh nông thôn và trên lĩnh vực tôn giáo chưa có vấn đề gì.

2. Tình hình TTATXH

Phạm pháp hình sự; vi phạm trên lĩnh vực TTQLKT – CV; tình hình vi phạm trên lĩnh vực ma túy: không có vụ nào xảy ra.

Đối với vi phạm hành chính và tai, tệ nạn xã hội: xảy ra 02 vụ

3. Kết quả công tác:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thành lập chốt và phân công lực lượng trực kiểm soát y tế tại tuyến đường ĐH9 địa phận thôn Trường An giáp ranh xã Bình Triều từ ngày 08/8/2021 đến ngày 20/8/2021.

- Phối hợp với Trạm y tế xã rà soát và đưa đối tượng trong diện cách ly đi cách ly theo quy định. Thông qua hệ thống Zalo của Công an xã tuyên truyền bài viết liên quan đến việc xử lý vi phạm phòng chống dịch Covid-19.

- Tiến hành 30 lượt kiểm tra việc chấp hành cách ly tại nhà của đối tượng có quyết định cách ly y tế tại nhà. Thực hiện gần 20 lượt tuần tra nhắc nhở các điểm quán, hộ kinh doanh buôn bán chấp hành quy định phòng chống dịch. Thực hiện 04 lượt tuần tra đêm trên địa bàn xã.

- Thực hiện công tác báo cáo thi hành án hình sự, lập hồ sơ quản lý 65 đối tượng tù tha về, báo cáo công tác quản lý hành chính, công tác an ninh.

- Thực hiện tiếp khoảng gần 100 lượt công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Bổ sung, lọc dữ liệu cung cấp cho đơn vị Mẫu giáo xã Bình Tú thực hiện công tác phổ cập giáo dục lứa tuổi sinh từ năm 2016 đến 2020.

- Tham gia cùng BCH Quân sự xã xét thực lực 8 thôn từ ngày 17 đến ngày 20/8/2021. Rà soát sơ tuyển công dân đủ tiêu chuẩn đăng ký nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022 với chỉ tiêu đăng ký là 02 công dân.

- Tống đạt và cho 04 đối tượng bị xử phạt hành vi đánh bạc trái phép tại thôn Tú Nghĩa chấp hành quyết định xử phạt tổng số tiền là 4 triệu đồng. Tiếp nhận và xử lý 01 vụ đánh nhau của 02 anh em ruột tại thôn Phước Cẩm, qua làm việc các đối tượng tự thỏa thuận với nhau.

- Bắt quả tang 01 vụ đánh bạc trái phép, gồm 06 đối tượng ; Công an xã đã tham mưu ra Quyết định xử phạt tổng số tiền 21 triệu đồng và tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 1,7 triệu đồng thu tại chiếu bạc đồng  thời thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã về vụ việc trên.

- Tham gia chữa cháy tại khu vực rừng cây thuộc thôn Tú Mỹ xã Bình Tú.

- Trong tháng qua, Công an xã có 01 đồng chí nghỉ ốm, 01 đồng chí trực khu cách ly tập trung, quân số hạn chế nên việc thực hiện chiến dịch kiểm tra Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã chưa thực hiện được. Tổ chức quần chúng tham gia thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy chưa hoạt động. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc sửa chữa tiếng loa an ninh chưa thực hiện được.

3. Công tác Tư pháp:

Tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, chứng thực  kịp thời . Trong tháng tiếp nhận và giải quyết tổng số  701trường hợp ( khai sinh 30, khai tử 08, kết hôn 02, xác nhận tình trạng hôn nhân 05,chứng thực bản sao từ bản chính 650, chứng thực bản sao từ sổ gốc 06)

Đối với công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, trong tháng tiếp nhận 01đơn kiến nghị của công dân ( Dương Văn Quang, tổ 8 Tú Nghĩa).

IV. Tình hình hoạt động của thôn:

* Về Kinh tế - Xã hội:

Tiến hành hợp đồng máy gặt để bắt đầu thu hoạch lúa vụ Hè Thu.

Trong chăn nuôi tình hình bệnh VDNC ở trâu bò không xảy ra.

Về xây dựng giao thông; thôn Tú Ngọc B đã hoàn thành tuyến tổ 13 và 14, đề nghị UBND nghiệm thu.

Tuyên truyền nhân dân, nhất là các đối tượng cách ly tại nhà thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid19. Vận động các tổ chức cá nhân đóng góp kinh phí để nấu ăn phục vụ khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của xã.

* Về Quốc phòng – An ninh:

Nhìn chung tình hình an ninh trật tự ổn định.

B. ĐÁNH GIÁ NHỮNG ƯU KHUYẾT ĐIỂM, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN :

1.     Ưu điểm:

-  Ban nông nghiệp tập trung thực hiện các công việc được giao. Đặc biệt quan tâm đến công tác thủy lợi, công tác phòng chống VDNC trên trâu, bò trên địa bàn đảm bảo theo hướng dẫn.

-  Nhân dân quan tâm tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu đảm bảo theo hướng dẫn.

2. Tồn tại và nguyên nhân:

- Vẫn còn tỷ lệ 20% hộ chăn nuôi chưa hưởng ứng tốt trong việc tiêm phòng VDNC trâu, bò nên tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt theo ngưỡng an toàn.

C. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9:

I. KINH TẾ:

1. Về sản xuất

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành thu hoạch vụ Hè Thu đảm bảo. Đặc biệt quan tâm đến công tác điều hành máy gặt theo tổ đã đăng ký.

- Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng vụ Thu- Đông; các loại vật nuôi để có biện pháp xử lý đảm bảo.

2. Xây dựng cơ bản

- Khảo sát thực địa mặt bằng các tuyến chuẩn bị xây dựng kênh bê tông từ nguồn Nghị định 62/2019.(Tuyến tổ 6/Tú Cẩm, tuyến tổ 11/Tú Nghĩa)

- Triển khai thi công các tuyến GTNĐ đảm bảo tiến độ khi có quyết định phê duyệt.

3. Nông thôn mới:

- Họp dân thôn Tú Ngọc A, Tú Mỹ (khi đảm bảo điều kiện) để triển khai xây dựng hạng mục trong khu dân cư NTM kiểu mẫu.

- Thôn Tú Nghĩa tham dự cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp”.

- Đôn đốc xây dựng các hạng mục từ nguồn nâng chất xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã.

4. Đất đai – Môi trường:

          - Tiếp tục Điều tra đất Phi nông nghiệp theo kế hoạch

          - Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

          - Lập dự toán xây dựng điểm trung chuyển rác thải.

          - Tham gia tuần tra quản lý hiện trạng cùng tổ công tác.

          - Giải quyết hồ sơ đất đai của công dân theo quy định của pháp luật.

5. Công tác Tài chính - kế toán

          Chuẩn bị hồ sơ chứng từ XDCB đón đoàn thanh tra Sở Tài chính       

          Đối chiếu ngân sách và các khoản tiền gửi với KB tháng 8 năm 2021

          Thanh toán lương,pc lương tháng 9 các bàn ngành đoàn thể,thôn…

          Thanh toán ứng kinh phí có mục tiêu

          Tiếp tục thực hiện các khoản thu năm 2021 đến thôn,tổ để đạt chỉ tiêu trên giao

          Sắp xếp chứng từ thu,chi quý 3 năm 2021 trình chủ tài khoản ký

          Báo cáo phí,lệ phí các loại với Chi cục thuế Thăng Bình

          Thanh toán chứng từ quyết toán thuế

          Đôn đốc các ban ngành , đoàn thể bổ sung chứng từ gốc để thanh toán ứng

II. VĂN HÓA XÃ HỘI:

Công tác VHTT:

- Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền các ngày lễ trọng của đất nước, các hoạt động của địa phương.

- Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Công tác TBXH:

            - Quản lý tăng giảm đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách có công kịp thời.

            - Tiếp tục đôn đốc các hộ gia đình chính sách làm mới và sửa chữa nhà theo đã đăng ký. Đồng thời tổ chức nghiệm thu những nhà đã sửa chữa và làm xong.

            Tiếp tục tăng giảm đối tượng BTXH, đối tượng chính sách có công đủ điều kiện.

            Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ – CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 theo Kế hoạch số 969/ KH – UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện Thăng Bình

            Công tác Y tế:

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, giám sát dịch như: Khai báo y tế , cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm người về từ vùng dịch….

- Tổ chức tiêm chủng định kỳ

- Khám chữa bệnh và  cấp thuốc cho nhân dân

 - Tiếp tục rà soát số phụ nữ sinh 2 con trở lên,       

Công tác gia đình trẻ em:

- Tiếp tục nhập tin trẻ em vào phần mền quản lý.

          - Tiếp tục làm hồ sơ tăng mới cho trẻ em mới sinh dưới 6 tuổi để làm bảo hiểm y tế

- Khảo sát nắm bắt thông tin trẻ em có hoàn cảnh khó khăn kịp thời hỗ trợ  động viên

III. Lĩnh vực QP- AN:

*Quốc phòng: 

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực tăng cường, tực lễ Quốc khánh 2/9, bảo đảm thông tin liên lạc để luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ kịp thời nắm bắt tình hình. Phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, nắm tình hình, tổ chức trực báo thôn đội nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong tháng của các thôn. đảm bảo về quân số và thời gian theo kế hoạch.

Xét duyệt thực lực cấp xã dự kiến ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Xây dựng các hệ thống kế hoạch năm 2021 trình ban CHQS huyện phê duyệt.

          * Công tác ANCTTTATXH:

1. Nắm tình hình ANQG trên địa bàn, tham mưu xử lý khi phát sinh tình hình liên quan;

2. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

3. Hoàn tất hồ sơ tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân gửi Công an huyện.

4. Rà soát làm việc với 34 hộ dân bị trùng chủ hộ, làm việc với 116 hộ gia đình để bổ sung hồ sơ về chủ hộ. Giải quyết các hồ sơ hộ khẩu đã nhận của công dân. Liên hệ Công an huyện kiểm tra hồ sơ, thống kê đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính để nhập vào phần mềm dữ liệu dân cư.

5. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ Công an tỉnh kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ của Công an xã.

6. Rà soát, lập hồ sơ 78 đối tượng tù tha về theo yêu cầu của Công an huyện.

7. Tiến hành kiểm tra Công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã. Tham mưu củng cố lại lực lượng phòng cháy chữa cháy ở các thôn phục vụ việc chữa cháy hiệu quả.

8. Sửa chữa mô hình tiếng loa an ninh, triển khai khảo sát và báo cáo các vấn đề liên quan đến mô hình Camera an ninh trên địa bàn xã để Lãnh đạo xã xem xét, quyết định.

9. Bàn giao công việc của đ.c Võ Thị Ngọc Huyền khi đ.c Huyền nghỉ sinh.

* Công tác Tư pháp – Hộ tịch

Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân giải quyết TTHC, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.. .đúng theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ  tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021./.                                           

                                                       

Nơi nhận:

- CBCC khối NN;

- Lưu: VT.

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

              CHỦ TỊCH

      (Đã ký)

        Nguyễn Đình Yến      

 

Tác giả: Quản trị viên

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào